דבריו של יו"ר התנועה לאיכות השלטון, עו"ד אליעד שרגא, מתוך כנס לימוד בנושא מתווה הגז בכנסת

"לא צריך להיות מומחה לשחיתות כדי להבין שסיפור בניית מונופול הגז וביצורו בחסות ממשלת ישראל הינו סיפור של שחיתות. זה לא סיפור של ביטחון המדינה ואפילו לא של יחסי החוץ במובנם הלגיטימי, אלא סיפור של מחדל על מחדל, ויתור על ויתור, התנהלות לא חוקית ובניגוד לאינטרסים של המדינה, של המשק ושל כל בית בישראל. 

אני לא רואה צורך לחזור על הנאמר כאן לעניין כשלי המתווה המתגבש אני אבקש לדבר על העובדה שבמקום לפרק הסדר כובל – המתווה כובל את הרשויות כולן לעשור הקרוב ומונע מהן לטפל בהשלכותיו השליליות ולהגן על האינטרסים של הציבור. אבל לפני כן אני מבקש לדבר על השחיתות.

התנועה למען איכות השלטון בישראל נאבקת בשחיתויות כבר 25 שנים, נאבקת למען מינהל תקין ואיכותי. ועתה לנגד עינינו, בתהליך כושל ומושחת נוצר בחסות הרשויות מונופול שלא רק יפגע במשק אלא גם יהווה כר פורה לשחיתות – בימינו ובדורות הבאים.

פרינטסקרין

 • פעם היו קוראים לחברות הנפט "חברות סימני נפט", כי הן הצביעו על פוטנציאל גילוי נפט וגז; היום יש סימנים לשחיתות מתקדמת, ריח מצחין וחונק עולה מכל תהליך יצירת מונופול הגז וביצורו. זה שהממונה על הנפט חילק רישיונות חיפוש לאותן חברות מעבר למותר על פי חוק, ושהחברות החזיקו ברישיונות מעבר למותר על פי חוק – ואחר כך מתפלאים איך נוצר, יש מאין, מונופול – זה סימן.
 • זה ששנים חברות הגז דיווחו לבורסה על מציאת גז בכמויות מסחריות בלוויתן אבל הממונה לא הכריז עליהן כתגלית ובכך אפשר לחברות הגז לפתח את תמר ולעכב את פיתוח לוויתן, כך שהקל עליהם במימון ופגע בהיתכנות לתחרות אפקטיבית בין המאגרים, בכך שלא הכניס אותן לסד זמנים של פיתוח הנובע מהכרזה על תגלית – זה סימן. לא ברור אם זה סימן להפרת החוק על ידי חברות הגז או על ידי הממונה או שניהם – כך או כך – זה סימן מטריד במיוחד.
 • אני גם אספר לכם שעתרנו נגד הממונה על הנפט כדי להבין האם החברות הטעו אותו ובניגוד לדין נמנעו מלהעביר לו דוחות עיתיים מדוייקים או שהוא פשוט נמנע מלפעול על סמך האמור בהם. אלא שהפלא ופלא הממונה על הנפט לא מוצא את הדיווחים, שהיו אמורים להיות מוגשים לו על פי תקנות הנפט ומתויקים כמקובל. כשהם ימצאו נעדכן.
 • זה שהרישיון והחזקה שניתנו לחברות הפרטיות במאגרי לוויתן, האוצר הגדול ביותר שנמצא כאן, נמנעו מלהציב תנאים המקובלים במדינות רבות בעולם ושנועדו לקדם את המשק הישראלי, את שוק העבודה והתעשייה. ובהם תנאים שיבטיחו אחוז/מספר מסויים של העסקת עובדים ישראלים ותנאים לגבי רכישות שירותים ומוצרים מישראל – זה סימן.
 • זה שלמרות המצג כאילו החמירו עם חברות הגז בעניין המיסוי אנחנו עדים לתהליך של התקפלות, ויתורים, תרגילים והתחכמויות בנושא – גם זה סימן.
 • זה שחברת הכנסת שלי יחימוביץ ועל פי הפרסומים הן ח"כ גפני ואחרים שסיפרו לפרוטוקול ושלא לפרוטוקול על ניסיונות לשחד אותם כדי למנוע קבלת ההחלטות בעניין המיסוי – זה כבר לא רק סימן אלא תגלית ורמז עבה למה שמתחולל מתחת לפני השטח!
 • זה שמאפשרים לחברות הגז לעכב גם את אספקת החלק המיועד לשוק המקומי, דוחים עוד יותר את פיתוח מאגר "לוויתן", דוחים פיתוח של עוד מאגרים, ולא מכריחים את חברות הגז להניח צינור נוסף ממאגר תמר – זה גם סימן.
 • זה שהממונה על ההגבלים נאלץ להיות ניזון מנתונים שסיפקו רק חברות הגז בתיווך משרד התשתיות והיה שבוי בקונספציה שאנחנו לא יכולים לאכוף את החוק על חברות הגז ורק לאחר שקיבל נתונים מן הציבור – עשה מעשה מעורר הערכה וביקש לאכוף את דיני ההגבלים העסקיים על חברות הגז אך נוטרל – זה סימן.
 • זה שראש הממשלה מינה פתאום צוות ובצורה לא שקופה ולא תקינה טען כי הצוות ככל לא קיים ונעשית עבודת מטה בלבד – זה סימן.
 • זה שמנסים בדיעבד להלביש על ההליך המעוות והבלתי חוקי אצטלה של שיקולי חוץ ובטחון ונמנעים מלהביא לכנסת ולציבור את המתווה – זה סימן.
 • זה שכשיצאתי מחגיגות יום העצמאות האמריקאית בשגרירות טענו בפני מפגינים כי לא רק שג'ון קרי פעל תוך אינטרס אישי, אלא שגם חגיגות השגרירות הן בחסות חברת נובל אנרג'י, אותה שגרירות שניסתה לשכנע חברי כנסת להצביע בעד המתווה – זה סימן.
 • זה שבמקום לאכוף את חוקי המדינה ואת הוראות שטר החזקה על חברות הגז, מאפשרים את דחיית מאגר לוויתן בהסכמה ובחדווה וטוענים לחשש מעיכוב – זה סימן.
 • זה שפשוט מוותרים על תחרות בשוק הזה והופכים את מדינת ישראל לבת ערובה בידי חברות הגז – ועוד מנסים למכור לנו את האשליה של "עצמאות אנרגטית" – זה סימן.
 • זה ששלל גורמי אכיפת החוק ורגולטורים, לשעבר, מקיפים את תשובה ואוכלים מידיו, באמצעות "הדלת המסתובבת" – זה עוד סימן.
 • זה שיוגי'ן קנדל מתפטר יום אחרי שזרק עלינו את המתווה – גם זה סימן.

יש כאלה שיודעים לזהות סימנים וריח של גז; אנחנו בתנועה לאיכות השלטון מריחים שחיתות, ואני צופה מה הקידוח יעלה – סירחונות וזוהמה. ואם מערכת אכיפת החוק תתפקד תחת המשטר החדש שיקום לנו פה – אז יום אחד כל זה יהיה בחקירת משטרה.

בשורה התחתונה שחיתות גוררת שחיתות. ואת השרשרת המסוכנת הזו חייבים לפרק. עכשיו.

אנשי עסקים רצויים כאן, הם יכולים לעשות רווחים טובים והגונים, אבל אסור לתת להם לכבול למרותם את הממשלה, גורמי הרגולציה, הכנסת והמשק כולו. מדינת ישראל היא מדינה ריבונית ודמוקרטית וגם ברוני גז כפופים לחוקיה. אסור שהממשלה והכנסת יתייחסו אל דלק או אל נובל אנרג'י כמי שמדינת ישראל חבה לו חוב כזה או אחר ואסור שמדינת ישראל תיכנע בכזאת קלות לסחטנות, מצדם מתוך חשש לכאורי שבלעדיהם הגז יישאר באדמה. חובה על המדינה לפעול על פי חוק ולמען האינטרסים של הציבור, בצורה תקינה ושקופה. שלטון החוק, ותו לא.

ומכאן לעניין כבילת סמכויות רשויות המדינה.

כאילו לא היה די בזריעת זרעי הפורענות באמצעות המתווה העגום הזה, הממשלה הנוכחית גם קובעת לממשלות הבאות וגם לכל חברי הכנסת הבאים, שב-10 השנים הקרובות הם לא יוכלו להתמודד עם השחיתות שתיווצר ולא יהיו להם את הכלים ליצור תחרות ולתקן כשלי שוק. בפועל, נבחרי הציבור העתידיים לא יוכלו לאכוף את החוק על חברות הגז ולא יוכלו לתקן את החוק. וכך, בשם הוודאות והיציבות לכאורה, החברות הפרטיות מקבלות פטור מהחוק, פטור מאכיפת החוק, פטור משלטון החוק.

עכשיו ברור לכולנו מדוע ראש הממשלה לא רצה לפרסם את המתווה ולהביאו לידיעת חברי הכנסת לפני ההצבעה. הקונץ-פטנט הזה, של כבילת הרשות המחוקקת על ידי הרשות המבצעת – הוא אבסורד. הוא הפוך מכל סדרי הממשל התקינים. אני רק יכול לקוות שהוא מבטא חוסר הבנה בסיסי של הדמוקרטיה בלבד, ולא רצון אמיתי לפגוע בעקרון הפרדת הרשויות.

אנו צריכים לעמוד בפרץ כישלון המערכות הזה, להסתכל לממשלה בלבן של העיניים ולהגיד – זהו, עברתם את הגבול. עד כאן. תעשו את מה שנבחרתם לעשות, תגנו עלינו, על האזרחים. אל תגבילו את אלו שיבואו אחריכם, אל תדחו את הטיפול בהסדר הכובל ההרסני הזה לעוד 10 שנים, ואל תגבילו את אלו שמנסים לתקן את הכשלים שלכם. להפך – תפרקו את המונופול הזה שנולד בחטא, עכשיו, היום. עד שתעשו זאת, אנחנו – התנועה לאיכות השלטון – נמשיך להילחם למען הדמוקרטיה הישראלית".

פוסט זה פורסם בקטגוריה כללי, עם התגים , , , , . אפשר להגיע ישירות לפוסט זה עם קישור ישיר.

תגובה אחת על דבריו של יו"ר התנועה לאיכות השלטון, עו"ד אליעד שרגא, מתוך כנס לימוד בנושא מתווה הגז בכנסת

 1. scurv fshr הגיב:

  תומכת בכל מה שנאמר כאן בנושא הגז

  אהבתי

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל

אתה מגיב באמצעות חשבון Google שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s