מניעת “הפיכת חצר” במשרד הבריאות עקב מינוי מועמד שאינו-רופא לתפקיד מנכ"ל המשרד

מאת: פרופ' תיאו דב גולן, לשעבר מנכ"ל משרד הבריאות (1986-7)

עדכון: בשבוע שעבר נערך דיון ראשון בבג"ץ בנושא מינוי למשרד הבריאות שאינו רופא. בעתירה הוצגו הדברים הבאים: אין צורך להזכיר להרכב כבוד השופטים הדן בעתירתנו, כי מדינתנו מצויה כיום מבחינה גיאופוליטית במזרחתיכון בלתי יציב ביותר, עובדה כבדת משקל המשליכה במאוד על ביטחוננו הלאומיהצהרותיו הפומביות החוזרות ונשנות של ראש הממשלה, מר בנימין נתניהו, בהתיחסותו למאמץ "הגרעיני" האירני מבהירות כי מבחינתה של ישראל "כל האפשרויות פתוחות". 

מעבר לכך, גורמי ביטחון בכירים למיניהם חוזרים ומבהירים פומבית כי במקרה שיתפתח עימות צבאי, לא ניתן יהיה להבטיח את הגנת אוכלוסית העורף ב"אופן הרמטימפני פגיעההעדיפות הראשונה תנתן כמובן להגנת "אתרים טקטיים ואיסטרטגיים". מכאן משתמע ללא כל ספק, כי האוכלוסיה האזרחית שבעורף, תהיה חשופה במידה זו או אחרת לפגיעה משמעותית. הווה אומר, שבמערכה הצבאית הבאה, צפויים נפגעים לא רק בין הלוחמים בחזית (על כל אתריה הבטחוניים), אלא גם בין האזרחים שבעורף, ובהיקף שלא ידענו כמותו מן העבר.

לסיכום, מתוך המסמכים הרשמיים המצוטטים בכתב העתירה אשר נמסרו לעיוני, מתקבלת תמונה עגומה ההולכת ומחמירה בנושאי כוננות מערכת הבריאות הציבורית למצבי חירום לאומיים. תמונה זו מתעצמת פי כמה לעומת תחזיות העבר, עקב הצפי המתגבר לפגיעה משמעותית באוכלוסיה האזרחית שבעורף במקרה של מלחמה. המנכ'ל החדש, מר סימן-טוב, שזה עתה נכנס לתפקידו ב-1.7.2015, הינו חסר ידע ונסיון באופן מוחלט בהקשר לבעיות שע'ח העוסקות ב"הצלת חיים".

לפוסט המקורי:

מכתב גלוי לראש הממשלה ושר הבריאות (פורמלית וחוקית) – מר בנימין נתניהו

כבודולצערי עליי לנסות דרך זאת של מכתב גלוי מכיוון שפנייתי הקודמת בתאריך 29/5/2015 שהופנתה אליך אישית (בפקס), לא זכתה לכל תגובה ממך – לא ישירה ולא מטעמךכתבתי אליך מתוקף היותך, פורמלית וחוקית, ממונה על סגן שר הבריאות, מר ליצמן, שיזם צעד חריג זה: כתוצאה מיוזמתו יתמנה לתפקיד אדם החסר את הכישורים הנדרשים לתפקיד מנכ"ל משרד הבריאות. מניעיי לפנייתי נובעים מחרדתי העמוקה לגורלה של מערכת הרפואה הציבורית, שלה הקדשתי כל חיי המקצועיים 1959 – 1998, עת פרשתי לגימלאות.

כבודואיכות השלטון אינה נמדדת אך ורק במניעת שחיתות שלטונית ובמלחמה עיקשת בתופעות הפשע ומניעתן, אלא בעיקר בשמירה והגנה על ערכי המוסרהמצפון והצדק בחברתנו. מינויו של אדם שאינורופא כמנכ"ל משרד הבריאות מהווה פגיעה דורסנית בערכי המצפון, המוסר והאתיקה המקצועיים של עבודת הרופא ודרך פעילותו.

העקרון העליון שעליו מצווה הרופא תוך שנות לימודיו בפקולטה לרפואה הינו "הצלת חיים", תוך הדגשת הסייג PRIMUM NON NOCERE (בתרגום חופשי: "כלל ראשון במעלה לעולם אל תזיק"). גישה זו מעוגנת ב"שבועת הרופא העברי", ולהלן מספר ציטטות ממנה למי שאינו מכירה ומוקירה:

  • "…ושמרתם עד מאד חיי האדם מרחם אימו, והיה שלומו ראש חרדתכם…"
  • "…ועזרתם לאדם החולה באשר הוא חולה, אם גר אם נוכרי, ואם אזרח, אם נקלה ואם נכבד…"

לעומת זאתהמנכ"ל המיועד – שאינו רופא – לא ספג בשנות לימודיו את ערכיה של ה"שבועה", לא הטמיע את רוחה ובהיותה זרה לתפישת עולמו – אין צפי שישאף לממשה. העקרון העליון הגלום ב"שבועה" תואם במלואו את המסורת הלאומית שלנו, המשתקפת באמירה "המציל נפש אחת, כאילו הציל עולם ומלואו", ומעשינו בארץ וברחבי העולם מוכיחים זאת. עקרון "השבועה" נוגד לחלוטין את עקרונותיהם המועודפים של גורמים חיצוניים למערכת הרפואה הציבורית עליהם נמנה המועמד, המבקשים לכפות אותם עליה: "איזון תקציבי, חסכון והתייעלות" (דוגמת: "10 דקות לחולה", שאולי יצליחו לייעלה ל-"5 דקות לחולה"??).

Screen Shot 2015-06-25 at 4.13.31 PM

משרד הבריאות בבניין "מגדלי העיר", ירושלים

כבודוהישגי הרפואה הציבורית הישראלית "מועלים על נס" לא אחת מפיהם של "נבחרי הציבור" שלנו, והפכו לשם דבר בעולם הרפואה הבינלאומי, ואף בין החוגים העולמיים שמחוץ למקצועזאת על אף הקשיים המרובים שאותם חוותה המערכת ב-67 שנות המדינה, אף שידעה להתמודד עמם בהצלחה (ראה בין היתרמערכת הבריאות והישגיה בשנות "גלי העליה ההמונית").

הישגים כבירים אלה של ארגון וניהול התשתית הרפואיתממלכתית לא נולדו מעליהם, אלא היו פרי עמלם ללא ליאות של בכירי רופאיה של הרפואה הציבורית, חזונם ומנהיגותם. בשנים הללו נוסדו בתי חולים, הוקמה רשת מרפאות ציבוריות ברחבי המדינה, הוקמו בתי הספר לרפואה בהם חונכו דורות של רופאים מעוליםהופעלו דיסציפלינות חדשניות, בוצעו מחקרים פורצידרך במדע הרפואה העולמי, הוקמה ההסתדרות הרפואית בישראל (הר'יאשר מעבר לעיסוקה בבעיות הפרופסיונאליות של הארגון, הקימה את "המועצה המדעית" (האחראית בין היתר לארגון מסלולי ההתמחות השונים ורמתם המקצועית, ולבחינות המתמחים ורמתן), ואת "הלשכה האתיתהמקצועית על מגוון הסוגיות המגיעות להכרעתה.

מאז קום המדינה (ועוד בתקופת "המדינה שבדרך"), היו בכירי הרופאים מתמנים לתפקיד מנכ"לי משרד הבריאות. עד כה כיהנו בתפקיד זה 23 רופאים בכירים (אני הייתי ה-13 במספר). והנה, לפתע אותם מנהיגיםרופאים לא ראויים יותר להנהיג (??), כאשר קיימים ביניהם מועמדים מצוינים לתפקיד. האם זה על דעתך? האם זה פרי החלטתך שלך?

משרד הבריאות הוא משרד מקצועי האמור לתכנן את התפתחות שירותי הרפואה הציבורית ויעדיה העתידיים, יחד עם הדאגה למתן שירותים עכשוויים ברמה הנאותהתכנון ארוך טווח זה ונגזרותיו היומיומיות מחייב כי בראש הצוותשהוא המנכ"ל, יעמוד איש המקצוע בעל הכישורים הבאים: רופא בכיר עם נסיון רפואי אישי רב וכושר ניהולי.

במשרד הבריאות העוסק יום יום בסוגיות של "חיים ומוות", חובה שכישוריו האישיים של המועמד למנכ"לות יכללו את אלה שמניתי לעילהיעלה על הדעת אחרתהרי במשרדי הממשלה המקצועיים מתמנים לתפקיד אנשי מקצוע. אולי גם המפכ"ל הבא של משטרת ישראל יבוא משורות פקידי האוצרכיצד מעז סגן שר הבריאותשאינו רופא בעצמו, לחרוג מן המקובל ולהעמיד לימינו מנכ"ל שאינו רופאהאם צמד זה של שני לארופאים ידע לתכנן את שירותי הרפואה העתידיים ויעדיהםהאם צמד זה ידע לקבל החלטות מקצועיות נכונות לשאלות רפואיות בוערות?

צפה את שעלול להתרחש ב-1/7/2015 עם הפעלתה של תכנית ה"רפורמה בשירותי בריאות הנפש", כאשר כבר כיום ישנה חרדה גוברת והולכת אצל חלק מ-120,000 החולים ובני משפחותיהם. האם הצמד הזה ידע מה להחליטפסיכיאטרים בכירים שעמם שוחחתי חוששים מאוד שהליך כבד ומסובך זה דורש נווט מקצועי ומנוסה בבעיות הרגישות שלבריאות הנפשלחלק מן החולים יש מחשבות אובדניות, וכל מצב של דכאון וייאוש עלול לדרדר אותם למעשיםהאם זהו הצמד המתאים לנהל את הפעלת הרפורמההאם צמד זה יוכל לתת מענה נכון לשאלות אתיות סבוכות? למצבי חירום המונייםהתשובה הינה לאו רבתי!

כבודובניין התפארת הוותיק של הרפואה הציבורית (הזקוק לשיפוץתקציבי משמעותי), שבנינו אנחנו, מורינו ותלמידינו שאחרינו אסור שיפגע. הראשונות לשלם עבור כך תהיינה השכבות החלשות שבאוכלוסייה, שאין להם ביטוחים משלימים.

כידוע לך, הגישה הר'י עתירה לבג"ץ למניעת מינויו של מנכ"ל שאינורופא. העתירה הינה עקרונית ולא אישית כנגד המועמד. אין להר'י דרך אחרת מאשר המשך מאבק רציף, תקיף וברור לשם הצלת הרפואה הציבורית מידי אלה המבקשים להתנכל לנשמתה, לרווחה, לרוח האתיקה הרפואית השוויונית!

זהו מאבקה על הבית, ואין מאבק ערכי, מצפוני, מוסרי, ומקצועי צודק ממנו. קריאה לסגן השרלכל אדם מותר לטעות – ואכן טעית. אולם אין זה מאוחר מדי להודות בכך, לחזור בך, ולתקן טעותך. קריאה לך, ראש הממשלה ושר הבריאות ולממשלתך כולה: חיזרו בכם מאותה החלטה אומללה ושגויה, החלטת פה אחד.

בכל הכבוד הראוי,

פרופ. תיאו דב גולן.


*הצהרה: למען הסר כל ספק הנני מצהיר בזה שאיני פעיל פוליטית בשום מגזר וכי מעולם לא הייתי חבר במפלגה כלשהי

פוסט זה פורסם בקטגוריה כללי, עם התגים , . אפשר להגיע ישירות לפוסט זה עם קישור ישיר.

2 תגובות על מניעת “הפיכת חצר” במשרד הבריאות עקב מינוי מועמד שאינו-רופא לתפקיד מנכ"ל המשרד

  1. פינגבאק: קימת מחויבות מוסרית וערכית להגן על חולינו | בלוג איכות השלטון

  2. פינגבאק: מערכת הבריאות הציבורית על סף קריסה | בלוג איכות השלטון

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל

אתה מגיב באמצעות חשבון Google שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s