מערכת הבריאות הציבורית על סף קריסה

מאת: פרופ' תיאו דב גולן, לשעבר מנכ"ל משרד הבריאות (1986-7)

מכתב גלוי לראש הממשלה מר בנימין נתניהו:

מאחר ופנייתי האישית אליך לא נענתה, אני נאלץ לפנות אליך בדרך זוכבוד ראש הממשלה, מר בנימין נתניהו שלוםאני מרשה לעצמי לפנות אליך אישית, כדי להציג בפניך את המצב המחריד בו מצויה כיום מערכת הבריאות הציבורית – מערכת שעזרתי רבות בהקמתה ולה הקדשתי את כל חיי המקצועיים (1959-1998), עד פרישתי לגימלאות

מאחר ואיננו מכירים אישיתהנני מרשה לעצמי להציג בתמצית את קורותי:

יליד וינה בשנת 1933, וחי בארץ למן 1938. בוגר המחזור הראשון של הפקולטה לרפואה בירושלים (1958). מומחה בפנימית, אימונולוגיה קלינית ואלרגיה (אבות מייסדים) ומינהל רפואיבצה'ל חר"פמרופא גדודי ועד לתפקידי מר'פ/צפון ורע'נ רפואהסא"לשחרור משרות 1974. כאזרחלשעבר מנהל המכון הראשון בצפון הארץ לאימונולוגיה קלינית, ממקימי המח' לאימונולוגיה בביה'ס לרפואה בטכניוןמנהל המרכז הרפואי "רוטשילד" (לימים "בניציון") ומנכ"ל משרד בריאותפרישה לגימלאות בשנת 1998, ומאז עוסק בחקר החלל.

כבוד ראש הממשלה,

איני נואש ופונה אליך בשנית אף כי פנייתי הראשונה אליך לפני כשנה נותרה ללא מענה מצידך (או ממי שהוא מבין עוזריך). בהמשך פורסמה הפניה ברבים בבלוג התנועה לאיכות השלטון. הפניה בשנית נעוצה בעובדה שמצבה העגום של המערכת ממשיך להחמיר, ותואר כ"על סף קריסה" על ידי שני גופים ציבוריים רמי מעלה ונכבדים ביותר:

1.דו"ח של כבוד השופט בדימוס יוסף חיים שפירא, מבקר המדינה (דו'ח 65 ג', שהוגש לכנסת בשלהי אוקטובר 2015) הדן בהרחבה ב"זכויות החולה המאושפז וכבודו" וב"סוגיות התקצוב של מערכת הבריאות הציבורית", אשר קבע שאינו הולם את משימותיה, והחסר לחלוטין מרכיב חיוני של תכנון איסטרטגי ארוךטווחבמילות הסיכום שלו, האוביקטיביות ו"ללא כחל וסרק" מציין המבקר שהמערכת מצויה בסכנה, ויש בדחיפות להחל בשיקומהבין היתר הוא דורש ממך, כבוד ראש הממשלהלעקוב מקרוב אחרי ביצועו של תהליך זה.

מדברי הדו'ח: "משנת 2009 (ובאופן פחות בולט גם קודם לכך), המערכת מצויה במשבר תקציבי ההולך ומעמיק, שבא לידי ביטוי בגרעון תקציבי מובנה בכל המרכיבים. לנוכח מצב זה…., שהוביל אותה לסף קריסה, נדרש טיפול שורש….כולל תיקצוב הולם". כמו כן, "על משרד הבריאות לערוך עבודת מטה לצורך קביעת מדיניות תכנון ארוכתטווחלהבטחת שירות איכותי, זמין ונגיש".

äúîåðä öåìîä á6.2.2012 

áúîåðä îçì÷ú ôðéîéú ä äçãùä

המשמעות:

 • התאמת התיקצוב לצרכים,

 • הוספת מיטות אשפוז עקב גידול האוכלוסיה והזדקנותה,

 • מעל לכל – תכנון רבשנתי להכשרת כח אדם מקצועי (רופאים, אחיות, טכנאים),בהתאם לצרכים העתידיים, ולמצוקה הקיימת כבר היום במקצועות השונים (ראה דו'חות OECD ).

 • אותה חשיבה איסטרטגית חייבת לכלול את שירותי הבריאות בקהילה. במיוחד נדרש שינוי יסודי בזרימת המידע הרפואי, זרימה שבין רמת האישפוז לבין רמת הקהילה ולהיפך, וזאת כדי להבטיח רצף טיפולי מיטבי.

 • השגת יעד זה תביא לשיפור משמעותי ברמת הטיפול הרפואי, בשביעות הרצון של המטופל, לקיצור זמני המתנה, למניעת כפילויות, ולמיצוי מיטבי של המשאבים.

כבוד ראש הממשלהמאז שהוגש דו'ח המבקר, כבר חלפו מעל 8 חודשים יקריםולא ניתן לזהות שדו"ח חמור זה זוכה לתשומת הלב הראויה במשרדי האוצר והבריאותדו"ח זהמן הדין שידליק "נורה אדומהבשני המשרדיםשיביאם במשותף לחשיבה חדשה לחלוטין בהקשר לניהול המערכת המקצועית המורכבת הזאתלגיבוש חשיבה איסטרטגית ארוכתטווח (2017- 2030), לעצירת ההדרדרות והתחלת תהליך השיקום. 

האם משרדים אלה עוסקים בקדימות עליונה ובאינטנסיביות הראויה בתהליך חיוני זהאו שמא מכינים למבקר את תשובות "הטיוח" המוכרות, וממשיכים גם כיום במדיניות ארוכתהשנים – מדיניות של "כיבוי שריפות" ופתרונות אדהוק של הוספת טלאי-על-טלאי?

2. הרצאתה של ד"ר קרנית פלוג, נגידת בנק ישראל ,שניתנה לאחרונה (25/5/2016) בכנס "אלי הורוביץ לחברה וכלכלהמציגה במלוא חריפותה את בעית המשבר המתמשך במערכת הבריאות הציבורית, והדרך לשיקומההרצאה זו, מציגה בבהירות ובהסתמך על נתונים מהימנים, את היותה של מערכת הבריאות הציבורית "על סף קריסה" (בלשון דו'ח המבקר), ועל הצורך הדחוף והמיידי בגבוש ויישום תכנית אסטרטגית ומקצועית רבשנתית, המבוססת על נתוח הצרכים העתידיים, כדי לשמר ואף לשפר את מערכת הבריאות הציבורית, המוערכת באיכותה המצוינת ע'י הגורמים המקצועיים הבינלאומיים. "העתיד כבר כאן,וחובה עלינו להתמודד איתו כבר עכשיו"! (ציטוט מדבריה).

כבוד ראש הממשלההישגי הרפואה הציבורית הישראלית "מועלים על נס" לא אחת מפיהם של "נבחרי הציבור" שלנו, והפכו לשם דבר בעולם הרפואה הבינלאומי, ואף בין החוגים העולמיים שמחוץ למקצועאך אנו לא הצלחנו להנחיל למנהיגינו חשיבותו של המושג "בריאות העם",שהינה נכס יקר ערך ("תרתי משמע") המהווה אחד מן המרכיבים המרכזיים של "החוסן הלאומי".

זאת, בתנאי שיטופח, יעודד ובמיוחד שיפותח במסגרת תוכנית רבשנתית (באנלוגיה לתוכנית הפיתוח ארוכתהטווח של מערכת הביטחוןועל כך אין חולק). מרכיב מפואר זה, שבנו מורינו, שבנינו אנחנו ותלמידינו שאחרינו אסור שיקרוס. 

דר' ליאוני אידלמן מתריעה מזה תקופה ארוכה על מצבה העגום של המערכת והיותה "על סף קריסה". אלא שקולה נותר "כקול הקורא במדבר".

כבוד ראש הממשלההאם הנך מתכוון לאטום את אוזניך מלהקשיב גם לדברי האזהרה הנוספים של הגופים הציבוריים רמי המעלה – לדברי המבקרלדברי נגידת בנק ישראל?

האם הינך אדיש למצוקתם של המוני אזרחינו:

 • למספר הרב של מאושפזים הנפטרים בבתי החולים מידי שנה בשנה "מזיהומים צולבים"?

 • להעדר מיטות מספיקות ביחידות "לטיפול נמרץ"הנמצאות כמעט בכל יום בתפושה של 100% ואייכולתם לקלוט חולה נוסף הנזקק מיידית לעזרתם, העשוי למות עקב זאת?

 • לתפושה של 180% במחלקות הפנימיות בתקופות השיא התדירות, המביאה"לשחיקת הצוות המטפל" הקורס תחת הנטל הכבד, הפוגע באיכות הטיפול,ובכבודו"הנרמס" של המאושפז?

 • ושאלה אישית, כבוד ראש הממשלה: האם אתה או מי שהוא ממקורביך או מקהל בוחריך, חוויתם זאת על בשרכם?

אני מאד מקווה שתתעשת בטרם שיקרה הנורא מכל – קריסת מערכת הבריאות הציבורית. אנא, אמץ את הקריאה המופנית אליך, אדוני ראש הממשלה וקבל מיידית החלטה הכרחית – שיקום מערכת הבריאות הציבורית תוך גיבוש דחוף של "מדיניות בריאות ממלכתית ארוכתטווח לשנים 2017-2030".

זאת, על ידי צוות מקצועי מגוון לגיבושו של מסמך זה, שבהיותו אפוליטי ומקצועי במהותו, יזכה לאישור הכנסת, ויהפך לחוק, כדוגמת "חוק ביטוח בריאות ממלכתי", בשעתואנא, עקוב מקרוב אחרי שיקום המערכת תוך גיבושו ויישומו של חוק זה!

בכל הכבוד הראוי, פרופ. תיאו דב גולן.

* הערה: יש לציין שחלק ניכר מן הנתונים עבור המסמך מצוי בדו'ח (הגנוז) של "וועדת גרמן": דעת רוב ודעת מיעוט . כמו כן, מן הראוי לצרף לתהליך הגיבוש מומחים ידועי שם מ-WHO ו-OECD.

** נ.בלמען הסרת כל ספק, איני פעיל פוליטית ואיני חבר (ולא הייתי חבר) במפלגה כל שהיא.


לתשומת לבכם/ן, התכנים שמופיעים בבלוג זה הינם הבעת דעה של הכותבים ואינם מתיימרים לקבוע עובדות. כמו כן, התכנים שנכתבים בידי גורמים שאינם עובדים בתנועה לאיכות השלטון מציגים את דעתם הפרטית ואינם מביעים בהכרח את עמדתה של התנועה.

פוסט זה פורסם בקטגוריה כללי, עם התגים , , . אפשר להגיע ישירות לפוסט זה עם קישור ישיר.

2 תגובות על מערכת הבריאות הציבורית על סף קריסה

 1. רון וייס הגיב:

  האם נשלח העתק לשר הבריאות ליצמן?והאם הוא הגיב.

  אהבתי

 2. אור הגיב:

  מערכת הבריאות לא על "סף קריסה", מערכת הבריאות קרסה כבר מזמן, במיוחד הבתי חולים. בעבר התריעו שמערכת הבריאות אוטוטו קורסת, המצב החמיר, והמשיך להחמיר והיא קרסה והמצב ממשיך להחמיר, שהרי אם קוראים למצב הנוכחי (180 אחוז תפוסה?!) סף קריסה, מתי נודה שאנחנו כבר בקריסה טוטאלית?

  אהבתי

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל

אתה מגיב באמצעות חשבון Google שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s